Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4564
OSIĄGNIĘCIA | BAUZA - Doradztwo Finansowe
Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Osiągnięcia

  • Jestem autorem kilkudziesięciu biznesplanów i studium wykonalności dla firm z wielu branż (firmy o profilu motoryzacyjnym, transportowym, wydobywczym, budowlanym, gastronomicznym, turystycznym, hotelarskim, usługowym itp..)

  • Mojka firma ma na koncie opracowanie dokumentu: „Ekspertyza dotycząca delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” w ramach realizacji projektu: „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, dofinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, który realizowany jest przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.

  • Jestem autorem bądź współautorem kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie z UE dla przedsiębiorstw, uczelni oraz JST w ramach konkursów RPO WZ, POIG, PROW, PO RYBY, POKL.

Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie (wartość dofinansowania to ponad 40 mln zł)

Maciej Zieliński

PROW Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Maciej Zieliński

198 075,00 zł

Polbit – Bartosz Polender

PROW Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Polbit – Bartosz Polender

300 000,00 zł

Ze Stoczni do własnej firmy

POKL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Ze Stoczni do własnej firmy

21 000,00 zł

AS Consulting Sp. z o.o.

POIG Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

AS Consulting Sp. z o.o.

„Budowa „ostatniej mili” dla sieci NGA w powiecie łobeskim, stargardzkim i drawskim”

4 000 543,50 zł

Gmina Kołbaskowo

RPO WZ Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

Gmina Kołbaskowo

Projekt i budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek

3 415 875,00 zł

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

RPO WZ Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na oszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie poprzez zakup pomostów dystansowych, rozbudowę systemu monitoringu oraz budowę i wyposażenie pawilonu sanitarnego

181 086,62 zł

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

RPO WZ Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na oszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie poprzez remont części nabrzeża w zakresie nawierzchni i instalacji zewnętrznych

197 600,00 zł

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

RPO WZ Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na oszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nabrzeża Pasażerskiego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie

82 264,80 zł

Gmina Tychowo

RPO WZ Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Gmina Tychowo

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Tychowo poprzez zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczo-pożarniczego

500 000 zł

Gmina Choszczno

RPO WZ Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Gmina Choszczno

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zamęcinie,  niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń

500 000 zł

Gmina Biały Bór

RPO WZ Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Gmina Biały Bór

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w gminie Biały Bór

500 000 zł

Celowy Związek Gmin R-XXI

RPO WZ Działanie 4.1 Energia odnawailana i zarządzanie energią

Celowy Związek Gmin R-XXI

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard

1 987 200,00 zł

AS Consulting Sp. z o.o.

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

AS Consulting Sp. z o.o.

Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego

8 970 000,00 zł

  Gmina Wolin

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Gmina Wolin

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin

1 049 077,50 zł

Uniwersytet Szczeciński

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Uniwersytet Szczeciński

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego

474 333,15 zł

Gmina Stepnica

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Gmina Stepnica

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica

701 834,36 zł

Gmina Kamień Pomorski

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Gmina Kamień Pomorski

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Kamień Pomorski

1 495 907,04 zł

Miasto Szczecinek

RPO WZ Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Miasto Szczecinek

Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku

10 815 810,68 zł

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

RPO WZ Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Utworzenie laboratorium technologii bezpieczeństwa droga innowacyjnego rozwoju SSW Collegium Balticum

1 275 664,26 zł

„TORF” Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

„TORF” Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu przez firmę TORF Sp. z o.o.

1 287 875,00 zł

Lasland Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania mieszanek torfowych poprzez prasowanie w przedsiębiorstwie Lasland Sp. z o.o.

396 000,00 zł

Lasland Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie Lasland Sp. z o.o. poprzez zakup zaawansowanej technologii informatycznej

433 349,00 zł

Lasland Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji środków wspomagania wzrostu roślin na bazie mieszanek torfowych

3 999 907,50 zł

„Espol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

„Espol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wdrożenie innowacyjnej technologii mobilnego bezprzewodowego dostępu do Internetu – WIMAX 802.16e

1 996 560,00 zł

„GP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

„GP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach i profili stalowych

1 701 820,00 zł

Lasland Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu poprzez zakup maszyn, urządzeń i licencji oprogramowania do zarządzania procesem

1 991 250,00 zł

Forest Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Forest Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementu do produkcji mebli poprzez zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania w rozbudowanej hali produkcyjnej

2 000 000,00 zł

Akademia Techniki Jazdy Igielski Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Akademia Techniki Jazdy Igielski Sp. z o.o.

Wprowadzenie przez firmę ATJ Igielski Sp. z o.o.  innowacyjnej metody szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kierowców poprzez zakup mobilnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych

1 000 000,00 zł

STOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

STOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dywersyfikacja działalności STOY Sp. z o.o.  poprzez utworzenie innowacyjnej myjni samochodowej

357 879,60 zł

Andrzej Fenikowski

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Andrzej Fenikowski

Wdrożenie innowacyjnych technologii dorabiania kluczy, naprawy stacyjek samochodowych oraz zamków przez firmę Fenikowski

181 676,94 zł

Centrum Gastrologii i Leczenia Otyłości Ewa Fenc-Czajka

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Centrum Gastrologii i Leczenia Otyłości Ewa Fenc-Czajka

Zwiększenie konkurencyjności „Centrum Gastrologii i Leczenia Otyłości” poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, oprogramowania oraz lokalu , niezbędnych do rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

335 379, 69 zł

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Alkon Ochrona Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności Alkon Ochrona Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych i innowacyjnych technik podnoszących bezpieczeństwo klienta i technologii zapewniających kompleksową ochronę osób i mienia

227 001,60 zł

Kontakt

Doradztwo Finansowe
Grzegorz Bauza
71-175 Szczecin,
ul. Włodkowica 5/5
tel.:+48 693 149 990
grzegorz@bauza.com.pl

Formularz kontaktowy