RPO WZ Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

Gmina Kołbaskowo

Projekt i budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek

3 415 875,00 zł