RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lek. Dent. Paulina Kroczyńska

Utworzenie nowoczesnej praktyki stomatologicznej.

252 907,20 zł