RPO WZ Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na oszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nabrzeża Pasażerskiego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie

82 264,80 zł