RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Andrzej Fenikowski

Wdrożenie innowacyjnych technologii dorabiania kluczy, naprawy stacyjek samochodowych oraz zamków przez firmę Fenikowski

181 676,94 zł