RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Gmina Wolin

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin

1 049 077,50 zł