RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie Lasland Sp. z o.o. poprzez zakup zaawansowanej technologii informatycznej

433 349,00 zł