RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania mieszanek torfowych poprzez prasowanie w przedsiębiorstwie Lasland Sp. z o.o.

396 000,00 zł