RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Uniwersytet Szczeciński

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego

474 333,15 zł