RPO WZ Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na oszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie poprzez zakup pomostów dystansowych, rozbudowę systemu monitoringu oraz budowę i wyposażenie pawilonu sanitarnego

181 086,62 zł