RPO WZ Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Gmina Choszczno

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zamęcinie,  niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń

500 000 zł