RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Akademia Techniki Jazdy Igielski Sp. z o.o.

Wprowadzenie przez firmę ATJ Igielski Sp. z o.o.  innowacyjnej metody szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kierowców poprzez zakup mobilnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych

1 000 000,00 zł