Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4564
BAUZA - Doradztwo Finansowe | Firma Doradztwo Finansowe Grzegorz Bauza koncentruje swoją działalność w obszarze świadczenia usług szeroko rozumianego outsourcingu finansowego, tworzenia biznesplanów i studium wykonalności oraz dotacji unijnych.
Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

PROFESJONALNE DORADZTWO FINANSOWE

Firma Doradztwo Finansowe Grzegorz Bauza koncentruje swoją działalność w obszarze świadczenia usług szeroko rozumianego outsourcingu finansowego, tworzenia biznesplanów i studium wykonalności oraz dotacji unijnych.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów unijnych w tym infrastrukturalnych.

Zapraszam do współpracy
Grzegorz Bauza

AKTUALNOŚCI

Mamy na koncie wiele znaczących sukcesów w zakresie:

pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw, uczelni oraz JST

tworzenia Biznesplanów i Studium Wykonalności inwestycji

pozyskiwania finansowania dla inwestycji

O mnie

Nazywam się Grzegorz Bauza i zawodowo zajmuję się doradztwem finansowym

Jestem absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyłem również Podyplomowe Studium „Przygotowywanie i Zarządzanie Projektami UE w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Po kilkunastu latach pracy w dużym zakładzie produkcyjnym na stanowisku analityka finansowego i specjalisty ds. controllingu w 2009 roku rozpocząłem działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Finansowe Grzegorz Bauza.

Mam na swoim koncie przygotowanie wielu biznesplanów i studium wykonalności dla przedsiębiorstw w celu uzyskania zewnętrznego finansowania (firmy o profilu motoryzacyjnym, transportowym, wydobywczym, budowlanym, gastronomicznym, turystycznym, hotelarskim, usługowym itp.)

Jestem autorem bądź współautorem kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie z UE dla przedsiębiorstw, uczelni oraz JST w ramach konkursów RPO WZ, POIG, PROW, PO RYBY, POKL. Skuteczność w uzyskiwaniu dotacji wynosi ponad 80%.

Stale współpracuję z Polska Fundacją Przedsiębiorczości w zakresie doradztwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dzięki wsparciu pożyczkowemu w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON

Jestem współautorem dokumentu: „Ekspertyza dotycząca delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”

Zapraszam do współpracy

Oferujemy następujące usługi:
=

Analizy Finansowe

=

Biznesplany

=

Ocena opłacalności inwestycji

=

Pozyskiwanie dotacji unijnych

=

Plany finansowe

=

Studium wykonalności inwestycji

Aktualne konkursy

RPO WZ 1.6 Tworzenie nowych

Data obowiązywania od 2.11.2015 do 1.02.2016

RPO WZ 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6, mające na celu wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowanych na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

WIĘCEJ

POIR 4.1 Badania naukowe i

Data obowiązywania od 21.10.2015 do 19.11.2015

POIR 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Osiągnięcia

  • Jestem autorem kilkudziesięciu biznesplanów i studium wykonalności dla firm z wielu branż (firmy o profilu motoryzacyjnym, transportowym, wydobywczym, budowlanym, gastronomicznym, turystycznym, hotelarskim, usługowym itp..)

  • Mojka firma ma na koncie opracowanie dokumentu: „Ekspertyza dotycząca delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” w ramach realizacji projektu: „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”, dofinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, który realizowany jest przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.

  • Jestem autorem bądź współautorem kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie z UE dla przedsiębiorstw, uczelni oraz JST w ramach konkursów RPO WZ, POIG, PROW, PO RYBY, POKL.

Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie (wartość dofinansowania to ponad 40 mln zł)

AS Consulting Sp. z o.o.

POIG Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

AS Consulting Sp. z o.o.

„Budowa „ostatniej mili” dla sieci NGA w powiecie łobeskim, stargardzkim i drawskim”

4 000 543,50 zł

Gmina Kołbaskowo

RPO WZ Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

Gmina Kołbaskowo

Projekt i budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek

3 415 875,00 zł

Celowy Związek Gmin R-XXI

RPO WZ Działanie 4.1 Energia odnawailana i zarządzanie energią

Celowy Związek Gmin R-XXI

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard

1 987 200,00 zł

AS Consulting Sp. z o.o.

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

AS Consulting Sp. z o.o.

Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego

8 970 000,00 zł

Miasto Szczecinek

RPO WZ Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Miasto Szczecinek

Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku

10 815 810,68 zł

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

RPO WZ Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Utworzenie laboratorium technologii bezpieczeństwa droga innowacyjnego rozwoju SSW Collegium Balticum

1 275 664,26 zł

Lasland Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji środków wspomagania wzrostu roślin na bazie mieszanek torfowych

3 999 907,50 zł

Lasland Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu poprzez zakup maszyn, urządzeń i licencji oprogramowania do zarządzania procesem

1 991 250,00 zł

Forest Sp. z o.o.

RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Forest Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementu do produkcji mebli poprzez zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania w rozbudowanej hali produkcyjnej

2 000 000,00 zł

Kontakt

Doradztwo Finansowe
Grzegorz Bauza
71-175 Szczecin,
ul. Włodkowica 5/5
tel.:+48 693 149 990
grzegorz@bauza.com.pl

Formularz kontaktowy