POIG Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

AS Consulting Sp. z o.o.

„Budowa „ostatniej mili” dla sieci NGA w powiecie łobeskim, stargardzkim i drawskim”

4 000 543,50 zł