RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Alkon Ochrona Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności Alkon Ochrona Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych i innowacyjnych technik podnoszących bezpieczeństwo klienta i technologii zapewniających kompleksową ochronę osób i mienia

227 001,60 zł