RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Gmina Kamień Pomorski

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Kamień Pomorski

1 495 907,04 zł