RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

„GP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach i profili stalowych

1 701 820,00 zł