RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Centrum Gastrologii i Leczenia Otyłości Ewa Fenc-Czajka

Zwiększenie konkurencyjności „Centrum Gastrologii i Leczenia Otyłości” poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, oprogramowania oraz lokalu , niezbędnych do rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

335 379, 69 zł