RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Spółka Cywilna Andrzej Królicki, Tomasz Kochanowski, „Laser Clinic”

Poprawa konkurencyjności „Laser Clinic” dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego

196 887,62 zł