RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Forest Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementu do produkcji mebli poprzez zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania w rozbudowanej hali produkcyjnej

2 000 000,00 zł