PO RYBY Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu

Utworzenie ośrodka społecznej integracji osób niepełnosprawnych psychicznie poprzez remont  i wyposażenie Pałacu w Trzyniku

741 316,22 zł