RPO WZ Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wydobycia torfu poprzez zakup maszyn, urządzeń i licencji oprogramowania do zarządzania procesem

1 991 250,00 zł