RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

„Espol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wdrożenie innowacyjnej technologii mobilnego bezprzewodowego dostępu do Internetu – WIMAX 802.16e

1 996 560,00 zł