RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Gmina Stepnica

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica

701 834,36 zł