RPO WZ Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

STOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dywersyfikacja działalności STOY Sp. z o.o.  poprzez utworzenie innowacyjnej myjni samochodowej

357 879,60 zł