RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Lasland Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji środków wspomagania wzrostu roślin na bazie mieszanek torfowych

3 999 907,50 zł