POKL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Własna Firma – Twoją Przyszłością

24 000,00 zł