RPO WZ Działanie 4.1 Energia odnawailana i zarządzanie energią

Celowy Związek Gmin R-XXI

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard

1 987 200,00 zł