RPO WZ Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Miasto Szczecinek

Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku

10 815 810,68 zł