RPO WZ Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Utworzenie laboratorium technologii bezpieczeństwa droga innowacyjnego rozwoju SSW Collegium Balticum

1 275 664,26 zł