RPO WZ Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Gmina Tychowo

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Tychowo poprzez zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczo-pożarniczego

500 000 zł