RPO WZ Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na oszarze metropolitalnym

Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie poprzez remont części nabrzeża w zakresie nawierzchni i instalacji zewnętrznych

197 600,00 zł