RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

AS Consulting Sp. z o.o.

Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego

8 970 000,00 zł