RPO WZ Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Dentysta Cezary Kabaciński Stomatologia Ogólna

Wdrożenie trójwymiarowej diagnostyki stomatologicznej w technologii tomografii stożkowej CBCT

258 600,00 zł