POKL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Ze Stoczni do własnej firmy

21 000,00 zł