Data obowiązywania od 21.10.2015 do 19.11.2015

POIR 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój