Data obowiązywania od 1.10.2015 do 31.03.2016

POIR 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój