AS Consulting Sp. z o.o.

POIG Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” AS Consulting Sp. z o.o. „Budowa „ostatniej mili” dla sieci NGA w powiecie łobeskim, stargardzkim i drawskim” 4 000 543,50...

Gmina Kołbaskowo

RPO WZ Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym Gmina Kołbaskowo Projekt i budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek 3 415 875,00...

AS Consulting Sp. z o.o.

RPO WZ Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego AS Consulting Sp. z o.o. Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego 8 970 000,00...