RPO WZ 1.6 Tworzenie nowych

Data obowiązywania od 2.11.2015 do 1.02.2016 RPO WZ 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6, mające na celu wsparcie projektów inwestycyjnych...